submenu

Home


doneerbutton

ANBI

TwitterGoogle BookmarksLinkedInRSS Feed

Nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de Vajra nieuwsbrief?
aanmelden nieuwsbrief

 

content

"In de huidige, ontwrichtende energieschaarste in Nepal, met stroomonderbrekingen tot wel veertien uur per dag, zien wij hoe goed het is dat de Vajra Academy van duurzame energiebronnen gebruikmaakt. Het schoolterrein beschikt namelijk over een zonnestoomkeuken en een biogasinstallatie, die keuken en wasruimten van het internaat van energie voorzien. De groene, milieuvriendelijke omgeving van de Vajra Academy ondersteunt bovendien lesprojecten als 'Moestuinieren' en 'Wat doen we met gft-afval?'.
 

schoolhoofd.jpg

Ouders, maatschappelijke stromingen en ook leerlingen zelf stellen kritische eisen aan onderwijs. Ouders en hun kinderen verwachten van ons dat het onderwijs vaardigheden, kennis en omgangsvormen bijbrengt die later een hogere levensstandaard en goede kansen op emplooi zullen bieden. Elke maatschappelijke groepering in Nepal wil dat onderwijs hun taal en culturele identiteit veiligstelt. De overheid verwacht op haar beurt dat onderwijs democratische normen en waarden aan kinderen bijbrengt, zodat zij zich later bewust zijn van de rechten en plichten van het individu in de Nepalese samenleving. Ten slotte houdt de overheid vast aan de doelstelling dat onderwijs tot economische groei en minder armoede dient te leiden. 
 
Onze gekwalificeerde leraren staan borg voor kwaliteitsonderwijs aan deze nieuwe school. Zij ontvangen nascholing van zowel landelijke als buitenlandse deskundigen en worden gemonitord door het Vajra-bestuur in Kathmandu en hun onderwijskundige adviseurs. Zij weten dat zij moeten tegemoetkomen aan de hooggespannen verwachtingen van ouders, leerlingen en overige belanghebbenden. 
 
Ondersteuning van het lesprogramma door buitenlandse docenten op gezette tijden brengt de scholieren in aanraking met een leefwereld ver buiten Nepal en biedt onze Nepalese onderwijsstaf een verfrissende kijk op innovatieve lesmethoden. Dit komt niet in de laatste plaats de relatie tussen de leraren en de leerlingen ten goede!
 
Onze medewerkers zijn gemotiveerd om de zeven onderwijsbeginselen van de Vajra Academy nauwgezet in de praktijk te brengen: heldere onderwijsdoelen, een concreet leerplan, een moderne didactische en pedagogische benadering, voortdurende nascholing, ontwikkelen van een sociale instelling, milieubesef en een zelfkritische kwaliteitsbewaking. Hiermee realiseren wij daadwerkelijk het motto van onze school: We make a difference!"
 
Achala Thapa,
schoolhoofd van de Vajra Academy 
 
advertentie.jpg
Advertentie in landelijk dagblad
 
 
team.jpg
Lerarenteam
 
 
Reactie van sponsor Simone
"Vandaag hebben we een ontzettend leuke dag op de Vajra Academy gehad. Het was indrukwekkend: zo'n mooie, schone school op een mooie plek. En een warm thuis voor al de kinderen, vol wederzijds respect. Ik hoop het allemaal over te kunnen brengen op andere mensen."
 
Reactie van sponsor/vrijwilligster Marieke
"We hebben met een groep tandartsen en vrijwilligers weer gebitscontroles op de Vajra Academy uitgevoerd. Alles ging voorspoedig. We zijn van plan ook volgend jaar naar de Academy te gaan, omdat het voor ons een goede school is om te volgen. De kinderen blijven op de school en alles loopt soepel. De sfeer was ook weer heel goed."
 
Reactie van Boudewijn van Velzen, onderwijsadviseur van Vajra
"Vajra is het schoolvoorbeeld van een professioneel ontwikkelde samenwerking tussen vrijwilligers hier en een stevige club daar. Aansprekende principes zijn: de excellente overhead in Nederland, de gelijkwaardigheid van de partners Vajra Holland en Vajra Nepal, het principe van 'wij helpen als je zelf ook helpt', streng toezicht, resultaat definities op microniveau."
 
zonneoven.jpg
Zonnekeukeninstalatie op het dak van de Vajra Academy