submenu

Home


doneerbutton

ANBI

TwitterGoogle BookmarksLinkedInRSS Feed

Nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de Vajra nieuwsbrief?
aanmelden nieuwsbrief

 

content

Speerpunten van Stichting Vajra zijn educatie, ecologie en ondernemerschap. De stichting bouwt scholen, verleent studiebeurzen en zette het grootste zonneovenproject ter wereld op. In Kathmandu opende de Stichting de Vajra Academy, met zonnekeuken, biogasinstallatie, melkveehouderij en biologische tuinen de eerste in zijn soort. Als voorbeeld van duurzaam ondernemerschap en stageplaats voor studenten bouwt Vajra nu een ecologisch hotel in de Himalaya.

Stichting Vajra streeft er naar de uitgevoerde projecten na de initiëring zelfstandig te laten draaien. We bieden niet alleen daadwerkelijke hulp, maar dragen ook bij aan informatievoorziening over de problemen in ontwikkelingslanden, via deze website, nieuwsbrieven en informatiedagen. 

Stichting Vajra is door de Nederlandse overheid aangemerkt als een ideële, het algemeen nut beogende, instelling (een ANBI). We werken intensief samen met onze Nepalese zusterorganisatie Vajra Foundation Nepal. Het bestuur van deze non-governmental organisation (NGO) is volledig Nepalees van samenstelling. 

Wij hopen dat deze website uw vragen over Stichting Vajra kan beantwoorden. 
 

U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen

 
Ieder jaar rond de jaarwisseling komt er een papieren nieuwsbrief uit en door het jaar heen worden verschillende e-mailnieuwsbrieven verstuurd. U kunt zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrieven. Door uw bijdrage kunnen wij ons werk voortzetten. Onder meer doordat Vajra met vrijwilligers werkt, bedraagt de overhead nog geen 1%. Omdat deze bovendien gedekt wordt door rente over tegoeden, kan uw gift volledig aan projecten worden besteed.

Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw ondersteuning!

Maarten Olthof voorzitter Stichting Vajra

 

De vajra, een diamanten scep­ter met aan beide kanten vijf spaken, is een belangrijk sym­bool in het hindoeïsme en boeddhisme. De vajra symbo­liseert de positieve geeste­lijke energie, die net als de diamant onverstoorbaar, onsplijtbaar en transparant is. Het voorwerp komt in gewij­zigde vorm voor als bliksem­schicht bij de Griekse god Zeus en als donderkeil bij de Germaanse god Donar. Voor Stichting Vajra symbo­liseert de vajra de onsplijtbare energie die zich richt op duurzame projecten in Nepal, een van de armste landen ter wereld. Het grootste gedeelte van de bevolking leeft er onder de armoedegrens van $ 1 per dag. Het onderwijs en de gezondheidszorg staan er op een laag peil en veel Nepalezen zijn analfabeet. Nepal heeft de twijfelachtige eer tot de snelst ontbossende landen ter wereld te behoren. Stichting Vajra richt zich als bemiddelaar op duurzame projecten in samenwerking met de Nepalese counterpart de Vajra Foundation Nepal. Het bestuur van deze non-governmental organisation (NGO) is volledig Nepalees van samenstelling.

 
In onze projecten richten we ons op de realisatie van de acht Millenniumdoelen van de Verenigde Naties die vóór 2015 moeten zijn verwezenlijkt. Klik hier voor meer informatie over de Millenniumdoelen, die betrekking hebben op armoedebestrijding, gezondheidszorg, educatie, zorg voor het milieu en kennisuitwisseling. Stichting Vajra heeft in Nepal inmiddels een ziekenhuis gebouwd en watervoorzieningen en latrines gerealiseerd waar duizenden mensen van profiteren. Sinds de oprichting zijn tienduizenden patiënten onderzocht, behandeld en zo nodig geopereerd. Vajra voert een groot ziektepreventieprogramma uit, waarbij moeder-kindzorg bijzondere aandacht krijgt. Vajra ondersteunt de Bhutanese vluchtelingen in Nepal met een zonneovenproject. Eind 2007 kookten zo'n 85.000 vluchtelingen met de zon, waarmee het project was uitgegroeid tot het grootste ter wereld! De zonneovens betekenen voor de vluchtelingen een duurzame energiebron, voor Nepal een enorme besparing op houtkap en voor het milieu een forse besparing op de uitstoot van CO2.
 
Stichting Vajra bouwde diverse overheidsscholen waar duizenden leerlingen van profiteren. Vajra financiert ook de opleiding van leerlingen met steun van Nederlandse sponsors. Honderden leerlingen en studenten hebben langs deze weg reeds een beurs ontvangen.
 
In 2007 is de Vajra Academy geopend, een school die door Vajra zelf wordt bestuurd. Op deze academie wordt veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van onderwijs, die in Nepal op de meeste scholen erg laag is. De academie is gestart met kleuteronderwijs en lager onderwijs, en wordt uitgebreid met middelbaar onderwijs en beroepsonderwijs. Zeker 35% van de leerlingen komt uit arme gezinnen en krijgt gratis les. In Nepal is de academie een voorbeeld door haar milieuvriendelijke voorzieningen als de zonnestoomkeuken, een biogasinstallatie, stallen met melkkoeien en biologische moestuinen. Deze voorzieningen sparen niet alleen het milieu, maar werken ook kostenbesparend.