submenu

Home


doneerbutton

ANBI

TwitterGoogle BookmarksLinkedInRSS Feed

Nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de Vajra nieuwsbrief?
aanmelden nieuwsbrief

 

content

"Nadat onze school, de Stichtse Vrije School in Zeist, in 2005 een succesvolle sponsoractie voor de bouw van de Vajra Academy had gevoerd, ben ik gevraagd zitting te nemen in een onafhankelijke evaluatiecommissie voor de Vajra Academy. Samen met onderwijskundige Boudewijn van Velzen en twee Nepalese hoogleraren volg ik nu de ontwikkeling van het onderwijs aan deze school. In november 2008 ben ik ter plaatse de onderwijssituatie gaan beoordelen."

"De armoede van Nepal zet zich overduidelijk in de landelijke scholen voort. Het onderwijs is er vergelijkbaar met dat in het 19e-eeuwse Europa. Er zijn wel scholen, maar lang niet alle kinderen krijgen onderwijs. Voor veel leerlingen is een school te ver weg of zij moeten hun ouders op het land of in de werkplaats helpen. 

Schoolgebouwen zijn zonder uitzondering spartaans van opzet, met tochtige openingen in plaats van ramen en deuren. Leraren hebben meestal slechts middelbare school achter de rug. De lesmethodiek is doorgaans simpel: flink stampen en zo alles uit je hoofd leren. Uiteindelijk haalt slechts één op de twintig leerlingen het eindexamen. 

De Vajra Academy, waar ik vijf dagen in het internaat heb doorgebracht, is hierop duidelijk een uitzondering. Het gebouw, weliswaar ook sober ingericht, is goed gebouwd, met deuren en grote ramen, en voorzien van duurzame energiebronnen, een goed verzorgd terrein en een biologische moestuin. De voertaal is voornamelijk Engels, zoals op veel privéscholen. 

Men streeft ernaar nieuwe onderwijswegen in te slaan. Onderricht is nog wel grotendeels traditioneel, maar in peuter- en kleuterklassen wordt veel spelenderwijs onderwezen, er wordt niet geslagen en men probeert zo veel mogelijk leerlingen te stimuleren door pedagogische maatregelen en zinvolle sancties. De leraren zijn bereid nieuwe vaardigheden op te doen, wat ik ervoer toen ik workshops voor hen verzorgde tijdens de laatste twee dagen van mijn verblijf. Schoolhoofd Achala Thapa, schrijfster van schoolboeken, stimuleert nieuwe ontwikkelingen. 

Opvallend zijn de leerlingen van de Vajra Academy! Ik ervoer bij hen een openheid en oprechte belangstelling die ik op andere scholen niet ben tegengekomen. Drie van de vijf leerlingen worden er vanuit Nederland gesponsord, de overige hebben ouders die schoolgeld betalen. Vajra Foundation Nepal streeft naar meer ‘betalende' leerlingen, van wie de ouders uiteindelijk het onderwijs aan kansarme klasgenootjes moeten bekostigen en de school zo onafhankelijk van het buitenland kunnen maken. 

Om dit te kunnen bereiken, moet de school eerst groeien en goede resultaten in de uitstroom laten zien. Er is nu al een toenemende belangstelling van ouders die merken dat hun kind vastloopt in het reguliere onderwijs door de slechte onderwijssituatie en stress van de gebruikte, verouderde methodiek. Vooralsnog is extra sponsoring nodig om ook kansarme kinderen scholing aan de Vajra Academy te bieden." 

Gijs van Lennep,
rector van de Stichtse Vrije School, Zeist