submenu

Home


doneerbutton

ANBI

TwitterGoogle BookmarksLinkedInRSS Feed

Nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de Vajra nieuwsbrief?
aanmelden nieuwsbrief

 

content

De volgende personen hebben zitting in het comité:

 


prof. mr. Jenny Goldschmidt

hoogleraar Rechten van de Mens, plv. directeur Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM), Universiteit Utrecht

voormalig voorzitter van de

Commissie Gelijke Behandeling (CGB)

'Ik wil het werk van Vajra graag helpen bevorderen omdat een groep enthousiaste professionele vrijwilligers met veel inzet probeert een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de moeilijke omstandigheden van de Nepalezen, op een kleinschalige en directe manier. Het werk verdient aller steun omdat Nepal op dit moment een van de armste landen ter wereld is waar stelselmatig rechten ven burgers in gevaar zijn, en waar maar weinig organisaties erin slagen iets tot stand te brengen.'

prof. dr. Niek Klazinga

hoogleraar Sociale Geneeskunde AMC, Universiteit van Amsterdam

 

"Als donateur van Stichting Vajra heb ik waardering voor het werk van de stichting voor de volksgezondheid in Nepal. Op een laagdrempelige en praktische wijze werkt de stichting met vrijwilligers uit Nederland, maar vooral ook met Nepalezen zelf, aan een structurele verbetering van de hygiëne, ziektepreventie en elementaire gezondheidszorg in afgelegen arme streken in dat land. Tienduizenden Nepalezen hebben inmiddels profijt van de medische activiteiten van Vajra. Veel aandacht wordt daarbij gegeven aan de duurzaamheid van de gezondheidsmaatregelen en aan de zelfredzaamheid van de bevolking in de bergen, zodat men er uiteindelijk onafhankelijk kan worden van de geboden medische ontwikkelingshulp."

John Lilipaly

Voorzitter College van Bestuur ROC Zeeland

voormalig inspecteur voorgezet onderwijs

voormalig adviseur van de Nederlandse minister van onderwijs voor de Nederlandse Antillen en Aruba

twaalf jaar lid van de Tweede kamer geweest

"Onderwijs is de rode draad door mijn carriëre. Als onderwijzer, pedagoog, politicus en bestuurder heb ik mij dienstbaar gemaakt voor de ontwikkeling van het onderwijs, zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen. De cruciale rol van het onderwijs bij de emancipatie van kwetsbare groepen en individuen en de omgang met culturele diversiteit vormen daarbij voor mij een belangrijk leitmotiv. Zo doceerde ik onderwijskunde aan de Rijkspedagogische Academie, was ik Inspecteur van het Voortgezet Onderwijs, twaalf jaar lang lid van de Tweede Kamer, en adviseur van de Nederlandse Minister van Onderwijs voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Momenteel ben ik voorzitter van het College van Bestuur van ROC Zeeland, een instelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie met 8.000 deelnemers en 750 medewerkers. Het lidmaatschap van het Comité van Aanbeveling biedt mij de mogelijkheid om vanuit mijn ervaring een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de initiatieven van de Stichting Vajra, en verbanden te leggen tussen westerse en oosterse benaderingswijzen van mens, maatschappij en cultuur. Het is mijn overtuiging dat het grensvlak tussen culturen een plek is waar mensen wezenlijke en diepgaande leerervaringen opdoen."

 

Rambabu Nepal

oprichter van een campus in Kathmandu

secretaris van organisatie voor Nepalese literatuur

26 overheidsfuncties in financieel management

"In Nepal staat het onderwijspeil op een laag niveau. Door onderwijs kunnen mensen zelfstandig worden, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken. Een land is pas veilig als er gelijke kansen voor vooruitgang zijn en discriminatie er uitgebannen is. Vajra is een sociale organisatie die ik graag wil steunen."

drs. Shashi Paudyal

Nepalees, wonend in Nederland,
honorair PR-vertegenwoordiger voor de Nepal Tourism Board,

oprichter en voorzitter van de Nepal Development Academy

"Toen Maarten Olthof mij vroeg of ik deel wilde uitmaken van het comité van aanbeveling van Stichting Vajra, heb ik geen moment geaarzeld, ondanks mijn drukke agenda. Ik heb Maarten enkele jaren geleden leren kennen als een integer en betrokken persoon met een duidelijk visie op ontwikkelingshulp aan Nepal. Daarbij heb ik waargenomen dat Stichting Vajra met haar projecten succesvol bezig is de situatie van kansarmen in de Nepalese samenleving te verbeteren. In Nepal wordt nadrukkelijk samenwerking met lokale bevolking gezocht.

Ramkaji Paudel, voorzitter van Vajra Foundation Nepal, heb ik enkele malen ontmoet. Uit diverse projecten van Stichting Vajra blijkt dat de Nepalese  partnerorganisatie zeer wel in staat is de projecten in goede baan te leiden. Vanuit mijn inzicht in beide culturen (de Nepalese en de Nederlandse cultuur) en in de ontwikkelingsproblematiek in Nepal vind ik dat de aanpak van Stichting Vajra goed aansluit bij de armoedebestrijding in Nepal. Ik draag deze stichting een warm hart toe en hoop mijn steentje te kunnen bijdragen als lid van het Comité van aanbeveling."

drs. Cas de Stoppelaar

hon. consul-generaal voor Nepal in Nederland

voorzitter van de Summit Group (Kathmandu)

schrijver van diverse boeken over Nepal en de Himalaya

 

"Vajra doet goed werk. Mijn motivatie is echter vooral ook dat ik de mensen van Vajra persoonlijk aardig vind. Onopvallend doch ijverig, niet sentimenteel, hart op de goede plek. Bij Vajra voel ik me thuis."

drs. Nico Tydeman

zenleraar, docent boeddhistische filosofie

schrijver van diverse boeken over boeddhisme

"Dankzij de reis naar Nepal en India, die ik samen met Maarten heb begeleid, heb ik iets van het werk van de stichting kunnen proeven. We waren in de gelegenheid het Vajra-internaat in Kathmandu te bezoeken en dat maakte veel indruk op mij. Te midden van de bijna uitzichtloze situatie waarin Nepal  verkeert, probeert de stichting op een zeer basaal niveau iets te bewerkstelligen voor een betere toekomst van dit land. Onderwijs is fundamenteel voor elke wijze van vooruitgang. Door kinderen waarvan men enige aanleg vermoedt de gelegenheid te geven onderwijs te volgen overeenkomstig hun capaciteiten - iets waar het land zelf nauwelijks of niet toe in staat is, schept Stichting Vajra enige hoop voor de toekomst. Onderwijs is de beste ontwikkelingshulp. Of, wie het wat meer economisch wil zien, de beste investering."

drs. Jos van Veldhoven

artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging

docent koordirectie Conservatorium van Amsterdam en Koninklijk Conservatorium te Den Haag

"Muziek verbroedert mensen over de gehele wereld. Als dirigent van de Nederlandse Bachvereniging ben ik daar al vele jaren getuige van. Maar waar het mensen lukt om de handen ineen te slaan om armoede te bestrijden, is vaak geld nodig. Als lid van het comité van aanbeveling sta ik achter het werk van Stichting Vajra in Nepal, een van de armste landen ter wereld. Een oproep om de stichting te ondersteunen, klinkt mij dan ook als muziek in de oren!"