submenu

Home


doneerbutton

ANBI

TwitterGoogle BookmarksLinkedInRSS Feed

Nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de Vajra nieuwsbrief?
aanmelden nieuwsbrief

 

content

Het dorp Ramche ligt anderhalf uur klimmen van de pleisterplaats Barhabise op de bergachtige route van Kathmandu naar het vijftien kilometer verderop gelegen Tibet, in het district Sindhupalchowk.

Het dorp, dat circa 4000 inwoners telt, omvat een aantal kleinere gehuchten die hoger in de bergen liggen en die bij elkaar een aanzienlijk oppervlak beslaan. De plaatsjes liggen ver van de toeristische routes. De westerse beschaving is hier dan ook nauwelijks doorgedrongen. Op veel plaatsen is nog geen elektriciteit. Men kookt er op hout, is te arm om rijst te eten en voedt zich hoofdzakelijk met maïspap. Toiletten kent men er amper. De weinige schooltjes die er zijn, zijn onderkomen en voldoen niet aan de vraag naar scholing. Medische voorzieningen vindt men enkel in het dal, dat voor sommige delen van het dorp meer dan 1000 meter lager ligt! Hoe hoger men komt, des te armer de mensen zijn. De inwoners die bovenin wonen, zijn meestal Tamang, een van de vele bevolkingsgroepen in Nepal.

Tamangs

Tamangs

Het gebied kent een aantal actieve groepen van dorpelingen die pogen hun dorp verder te ontwikkelen. Naast Ramche, met de actieve ward (wijk) Chulti, vallen te noemen de dorpen Maneshwara, Petku, Palati, Attarpu, Barhabise en Charku. Samen met Vajra Foundation Nepal worden projecten opgesteld die hoge prioriteit hebben. In vrijwel alle gevallen wordt vanaf Nepalese zijde aan de projecten bijgedragen. Deze bijdrage bestaat vaak uit klinkende munt, maar ook wordt wel een actieve bijdrage van de dorpelingen verwacht. Zo wordt vanzelf duidelijk aan welke projecten behoefte bestaat.

 

het dorp Ramche

het dorp Ramche


Tamangs

De Tamangs komen van oorsprong uit Tibet en spreken dan ook een taal die verwant met het Tibetaans is. Ze belijden het Tibetaanse boeddhisme. In Nepal, dat meerdere minderheden uit Tibet kent, vormen zij een kleine minderheid. De Tamangs behoren tot de lage en armste kasten. Van huis uit zijn zij paardenhandelaren en mandenvlechters. Nu werken de meesten van hen in de landbouw. Veel Tamangs hebben zelf geen land en moeten hun kost als landarbeider bij anderen verdienen. Anderen werken als drager (porter) of in de tapijtindustrie.

 

Inwonertjes Arukharka