submenu

Home


doneerbutton

ANBI

TwitterGoogle BookmarksLinkedInRSS Feed

Nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de Vajra nieuwsbrief?
aanmelden nieuwsbrief

 

content

In 2001 zijn in zowel het voorjaar als het najaar health camps georganiseerd. In het voorjaar zijn 1372 ernstig zieke patiënten behandeld. Een patiëntenselectie en -registratie was daaraan voorafgegaan in zes afgelegen dorpen in Sindhupalchowk.

Bij de health camps waren in totaal twee KNO-artsen, een oogarts, een psychiater, een neuroloog, drie tandartsen, twee huisartsen, een fysiotherapeut en vijf verpleegkundigen betrokken. Vertrouwde gezichten hierbij waren die van de Nederlandse vrijwilligers Henk Becker, arts, en Heleen van der Linde, fysiotherapeut. Heleen verteld haar verhaal, klik hier.

Heleen en Henk bij patiënt
Heleen en Henk bij een geopereerde patiënt

De health camps in het voorjaar van 2001 duurden drie dagen en werden gehouden in het Barhabise Health Centre. Er werden nagenoeg 400 patiënten met ernstige tandheelkundige problemen geholpen. Dit betekende meestal dat een of meerdere kiezen moesten worden getrokken. Daarnaast was er aandacht voor fysiotherapie en psychiatrische patiënten en werden patiënten geselecteerd die aan een oog of oor moesten worden geopereerd. Omdat het ziekenhuis in Barhabise nog niet operationeel was, werden de operaties uitgevoerd in het Nepal Medical College in Kathmandu. Er werden 30 staaroperaties en 35 ooroperaties verricht bij patiënten met ernstige afwijkingen.

oogoperatie
oogoperatie

Deze patiënten werden verpleegd in het Nepal Medical College om complicaties te voorkomen. Niet alleen de behandeling was bijna gratis voor patiënten (ze betalen een symbolisch bedrag van tien roepies, ca. € 0,15), kosteloos waren ook faciliteiten als onderdak, eten, transport, medicijnen, laboratoriumonderzoek en röntgenfoto's. Daarna zijn er nog verschillende vervolgkampen georganiseerd. Alle operaties zijn geslaagd en er waren geen complicaties achteraf.

vrouw na staaroperatie
vrouw na staaroperatie

In het najaar zijn opnieuw health camps georganiseerd, waarbij ditmaal in totaal 700 patiënten werden behandeld. Tijdens deze kampen lag het accent op de gynaecologie en kindergeneeskunde, in aanvulling op algemene geneeskunde, psychiatrie en tandheelkunde. Zo werden negen moeders in de leeftijd 25 tot 40 jaar met een ernstige gynaecologische aandoening behandeld. Bij enkelen had men al aangenomen dat zij op korte termijn zouden overlijden.

Stichting Vajra is de eerste organisatie die in dit gebied deze medische hulp biedt. Aangezien de operaties met veel bloedverlies gepaard gaan, kunnen zij alleen met bloedtransfusie plaatsvinden. Zoals eerder beschreven, beschikt Nepal niet over een nationale bloedbank. Vajra Foundation Nepal heeft daarom zelf een bloeddonatieprogramma opgezet. Dat kon een succes worden doordat veel vrijwilligers en betrokkenen bereid waren bloed af te staan. Voorzitter Ramkaji gaf daarbij het goede voorbeeld. Vanwege de kans op besmetting met HIV, hepatitis en andere infectiedragers is nauwlettend toegezien op het gebruik van schone naalden en zijn alle bloedpreparaten getest.

bloeddonatie
bloeddonatie, voorzitter Ramkaji geeft het voorbeeld

Opnieuw zijn honderden patiënten met tandheelkundige problemen geholpen. Verder zijn 150 kinderen met ernstige afwijkingen door een kinderarts behandeld. Veel kinderen lopen ziekten of afwijkingen op waarvan zij hun leven lang last houden. Krant en radio hebben veel aandacht aan de health camps besteed.

Voor deze gigantische organisatie waren meer dan veertig Nepalese vrijwilligers nodig om het geheel in goede banen te leiden. Onder hen bevonden zich de Health Workers die via Stichting Vajra een opleiding volg(d)en.

Vajra Foundation Nepal heeft zelf gezorgd voor dekking van alle promotiekosten van de health camps: posters, pamfletten etc., opvang en vervoer van vrijwilligers en logistiek tijdens de health camps. Hiervoor had het bestuur in Kathmandu onder meer een bioscoopvoorstelling van een film met een sociaal thema georganiseerd. De film werd goed bezocht en de opbrengst kon zo voor de health camps worden gebruikt.

Tijdens een feestelijke ceremonie ter afronding van de health camps kon Maarten Olthof namens de Amerikaanse uitgeverij Merck Res. Lab. een groot aantal kostbare medische naslagwerken ter beschikking stellen van de bibliotheek van het Nepal Medical College. Vrijwilliger Arnoud van den Eerenbeemt wist de uitgever tot deze donatie te motiveren.

overhandiging boeken
Ramkaji, Maarten en Ramesh overhandigen naslagwerken aan dr. Pushpa

Gezondheidsvoorlichting en de aanleg van latrines, drinkwatervoorzieningen  en houtoventjes met schoorsteen hebben onverminderd de aandacht van Stichting Vajra, zoals u op andere plaatsen van deze site kunt lezen kunt lezen.

 


 

Help mee met de inrichting van het ziekenhuis

Nu de verbouwing van het ziekenhuis gereed is, willen we het goed gaan laten gebruiken. Het is de bedoeling om de operaties tijdens de health camps in het vervolg in dit ziekenhuis te laten plaatsvinden. Daarmee besparen we geld dat anders moet worden besteed aan het vervoer van patiënten naar Kathmandu en het huren van een operatiezaal in een ziekenhuis. Inmiddels staan in het ziekenhuis van Barhabise bedden en het eerste geld komt binnen om een generator en een microscoop voor oog- en ooroperaties aan te schaffen.

Willen we in het komend voorjaar de operaties in het ziekenhuis van Barhabise kunnen laten plaatsvinden, dan hebben we nog meer uitrusting nodig. Het punt is hierbij: alles of niets, want met een halve uitrusting kunnen chirurgen niet opereren. Hierbij vragen we u dus om ons te helpen aan financiering van de benodigde uitrusting door middel van uw bijdrage of door het achterhalen van niet meer gebruikte ziekenhuisuitrusting. Ook zoeken we mensen die de opleiding van medisch personeel willen sponsoren. Als u mogelijkheden ziet, neemt u dan graag contact met ons op.