submenu

Home


doneerbutton

ANBI

TwitterGoogle BookmarksLinkedInRSS Feed

Nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de Vajra nieuwsbrief?
aanmelden nieuwsbrief

 

content

In navolging van de medische kampen in 1999 zijn in het voorjaar van 2000 opnieuw free health camps georganiseerd. In 1999 hadden we een goed inzicht gekregen in de belangrijkste gezondheidsproblemen in dit gebied rond Barhabise, waar nooit een arts komt. We wilden daarom in 2000 extra aandacht aan de preventie van veel ziektes besteden.

ziekenvervoer
Ziekenvervoer in de bergen

Naast een medisch team werd dit jaar daarom een team geformeerd dat zich op civieltechnische verbeteringen richtte. Maag-darmproblemen komen veel voor door gebrekkige hygiëne en het ontbreken van latrines. Kinderen worden vaak het slachtoffer hiervan. Ook luchtwegproblemen scoren hoog op de statistieken. Het koken boven open houtvuur zonder schoorsteen moet hierbij als een van de grote boosdoeners worden aangewezen. Aan deze zaken wilde Stichting Vajra tijdens de health camps extra aandacht geven.

Vijf dorpen werden ditmaal bezocht: Maneshwara, Charku, Palati, Petku en Attarpu. Ruim 4000 patiënten werden behandeld. Aan de kampen werd meegewerkt door Henk Becker, arts en medisch adviseur van Stichting Vajra, fysiotherapeute Heleen van der Linde, verpleegkundige Joke Ufkes en studente geneeskunde Maite Tromp. Zij werkten samen met de Nepalese artsen dr. Pushpa Prasad Sharma, dr. Pokharel en dr. Madhusudan Sharma. Alle artsen, óók de Nepalese, werkten belangeloos mee.

vrijwilligers
Deel van staf en vrijwilligers

Verder was een leger van circa 250 vrijwilligers actief bij de organisatie van de kampen. Hun werk liep uiteen van het optreden als tolk, maaltijden verstrekken voor de vrijwilligers, kampplaatsen inrichten, patiënten verplegen tot het werken in laboratorium en de geïmproviseerde apotheek. Zeer enthousiaste vrijwilligers waren de ouders van gesponsorde kinderen op de Merryland School. Zowel krant als radio besteedde uitgebreid aandacht aan de health camps, waardoor Vajra Foundation Nepal in Sindhupalchowk geen onbekende meer is.

vrijwilligers
Vrijwilligers

De nadruk bij deze kampen lag op de moeder-kindzorg. Daarnaast werd aandacht geschonken aan psychiatrische patiënten en epilepsie. De dagtaak bestond uit behandelingen, laboratoriumonderzoeken, vaccinaties en gezondheidsvoorlichting (health education). Er werd uitleg gegeven over ziektepreventie, gezonde voeding, basishygiëne en geboortebeperking (family planning). De Nepalese bevolking is immers in dertig jaar tijd verdubbeld naar 24 miljoen inwoners! Voor dit doel had UNICEF posters, folders en zelfs videobanden beschikbaar gesteld. Waar elektriciteit voorhanden was, liep men uit om te kijken naar de voorlichtingsfilmpjes, die veel stof tot gesprek opleverden.

Voor ernstige gevallen organiseerde Vajra Foundation Nepal met de Nepalese artsen in de zomermaanden twee vervolgkampen, waarbij nog eens 1000 patiënten werden behandeld. Een deel van de geneesmiddelen was, net als in 1999, beschikbaar gesteld door Apothekers zonder Grenzen. Verder werd in de centraal gelegen plaats Barhabise een vijfdaagse health training gegeven. Per dorp werden hiervoor vijf vooraanstaande personen uitgenodigd: de burgemeester, health workers en onderwijzers, steeds één man en vier vrouwen. Met name deze gezondheidstrainingen zijn een mijlpaal in dit gebied, waar men nog ver verwijderd is van de meest elementaire hygiënische regels. Aan deze trainingen werd meegewerkt door drie Nederlandse vrijwilligers, over wie u meer leest in Medisch Centrum Barhabise.

Dr. Pokharel
Dokter Pokharel

Stichting Vajra richt zich niet alleen op behandeling en voorlichting, maar nadrukkelijk ook op ziektepreventie door het bouwen van hygiënische drinkwatervoorzieningen. Zo is in Arukharka drinkwatervoorziening met vier watertapplaatsen aangelegd. In 1999 was er ook al een drinkwatervoorziening in Chulti gebouwd. In de vijf dorpen waar de medische kampen zijn gehouden, zijn bij scholen in totaal 35 latrines gebouwd als voorbeeld voor de kinderen. Ook is een project gestart met houtsparende oventjes met schoorsteen.


Deel van Nepalese en Nederlandse vrijwilligers

Dr.Pushpa heeft een medisch team van tien tandartsen, oogartsen en KNO-artsen geformeerd. In 2001 geven zij samen met Stichting Vajra een vervolg aan de medische kampen die in de afgelopen jaren zijn gehouden. De kampen in februari 2001 zijn gericht op ernstige en/of pijnlijke afwijkingen die met een relatief eenvoudige operatie kunnen worden verholpen. Deze operaties vinden in Kathmandu plaats. De patiënten krijgen daarvoor van Stichting Vajra vervoer aangeboden. In de toekomst zullen deze operaties in Barhabise uitgevoerd gaan worden, zodra het health centre tot ziekenhuis is verbouwd.

 


 

In februari 2001 neemt de arts Henk Becker voor een derde maal als vrijwilliger aan een reeks health camps deel. Hij wordt opnieuw vergezeld door fysiotherapeute Heleen van der Linde. Samen met een groep Nepalese artsen richten zij zich op health camps waarbij ditmaal zo'n 1500 ernstig zieken worden onderzocht en zo mogelijk behandeld met betrekking tot oog- en ooroperaties en tandheelkundige hulp. Heleen richt zich op invalide kinderen en poliopatiëntjes. Tropenarts Marleen Arends zal na de kampen een aantal maanden in het health centre Barhabise werken en dr. Gimire bijstaan. Zij zal daarbij werken aan de verbetering van de hygiëne in het health centre.