submenu

Home


doneerbutton

ANBI

TwitterGoogle BookmarksLinkedInRSS Feed

Nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de Vajra nieuwsbrief?
aanmelden nieuwsbrief

 

content

Schoon water is een eerste levensbehoefte. Schoon water draagt ook belangrijk bij aan de preventie van ziekten, doordat veel ziekten via besmet water worden verspreid. Daarom is het van belang dat water wordt gebruikt van een zo schoon mogelijke bron, dat die bron wordt beschermd en dat het water zonder kans op besmetting naar het dorp wordt getransporteerd. Stichting Vajra heeft in 1999 in het straatarme dorp Chulti en in 2000 in het dorp Arukharka een drinkwatervoorziening gerealiseerd.

In beide dorpen werd eerst een watercommissie samengesteld en hebben de bewoners een gezamenlijke bankrekening geopend waarop maandelijks een klein bedrag voor toekomstig onderhoud wordt gestort.

inwonertjes Arukharka
Inwonertjes Arukharka

Drinkwaterproject in Arukharka

Het straatarme en nabij Chulti gelegen dorp Arukharka stond als volgend dorp op de lijst om van watertapplaatsen te worden voorzien. Willem Dijk (TU Delft) en Maarten Olthof hebben in 2000 een team samengesteld, bestaande uit Remco Keijser, Anne Wietse Boer (beiden studerend aan de TU Delft), Ernst Eisma (student aan de VU Amsterdam) en Leo Bouwman (afgestudeerd aan de Hogeschool voor voeding, milieu en landbouw te Leeuwarden). Ernst en Leo hebben de begeleiding van het waterproject op zich genomen nadat René Veldt de eerste aanzet had gegeven. René heeft zich daarna op de bouw van de school in Chulti geconcentreerd. Remco en Anne Wietse hebben zich op de aanleg van latrines toegelegd.

Deskundige begeleiding is belangrijk bij dit soort projecten. Het 'kortetermijndenken' van veel mensen maakt dat ze soms voor de gemakkelijkste oplossing kiezen: 'Over een jaar zien we wel weer verder.' Dit gold met name voor het zware werk van het ingraven van de leidingen: waarom ingraven op 60 cm diepte als je de buis ook al niet meer op 10 cm diepte ziet? Ernst en Leo hebben heel wat moeten uitleggen: dat een leiding door een ploeg kan worden doorgesneden, dat dieren erbij kunnen, dat kwaadwillenden water kunnen aftappen enzovoort. Af en toe moest een leiding er weer uit om opnieuw op grotere diepte te worden ingegraven. Uiteindelijk is er een kilometerslange pijpleiding getrokken naar het dorp, waar nu vier tappunten prijken.

Maarten Olthof neemt een tappunt feestelijk in gebruik
Maarten Olthof neemt een tappunt feestelijk in gebruik

Ook in 2001 gaat Stichting Vajra verder met de aanleg van drinkwatervoorzieningen.