submenu

Home


doneerbutton

ANBI

TwitterGoogle BookmarksLinkedInRSS Feed

Nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de Vajra nieuwsbrief?
aanmelden nieuwsbrief

 

content

Schoon water is een eerste levensbehoefte. Schoon water draagt ook belangrijk bij aan de preventie van ziekten, doordat veel ziekten via besmet water worden verspreid. Daarom is het van belang dat water wordt gebruikt van een zo schoon mogelijke bron, dat die bron wordt beschermd en dat het water zonder kans op besmetting naar het dorp wordt getransporteerd. Stichting Vajra heeft in 1999 in het straatarme dorp Chulti een drinkwatervoorziening gerealiseerd.

In Chulti is eerst een watercommissie samengesteld en hebben de bewoners een gezamenlijke bankrekening geopend waarop maandelijks een klein bedrag voor toekomstig onderhoud wordt gestort.

Het watervoorzieningsproject in Chulti is inmiddels met succes afgerond. Een Nepalese ingenieur verrichtte eerst een technisch vooronderzoek en maakte ontwerptekeningen. Twee studenten civiele techniek van de Technische Universiteit van Delft, Jan Post en Jaap de Ron, werkten in het kader van een stage ter plaatse mee om op de inhoudelijke kwaliteit van het project toe te zien. Het project werd grotendeels gefinancierd door Stichting Voeten in de Aarde.

drinkwater Chulti
Drinkwater in Chulti

Ruim twee maanden lang woonden Jan en Jaap onder primitieve omstandigheden in een boerderijtje in Chulti. De communicatie viel niet mee, doordat niemand in het dorpje Engels sprak. Slechts af en toe kon van de diensten van een tolk worden gebruikgemaakt. Het eten en de hygiëne lieten soms te wensen over. De gebrekkige kennis van de Nepalese taal werd hun daarbij noodlottig! Jan en Jaap hadden voor de afwisseling gevriesdroogde maaltijden meegenomen, waaraan alleen heet water hoeft te worden toegevoegd. Na hun vraag daarom kwam de heer des huizes inderdaad aanzetten met tato pani (warm water) - wat niet hetzelfde is als umaleko pani (gekookt water). De bacteriesoep leidde dan ook in korte tijd tot heftige diarree.

De bewoners hadden hun eigen opvatting over waar het water in hun dorp moest komen. Water stroomt echter niet omhoog en Jan en Jaap hadden er dan ook een harde dobber aan om de dorpelingen uit te leggen dat de voorkeursplaats van het dorp onmogelijk was. De verstandhouding met de bewoners was overigens uitstekend. De studenten hebben de klus geklaard met gereedschap van Stichting Gered Gereedschap en vooral dankzij de grote inzet van de dorpelingen. 'Zij hebben het werk gedaan!' zeggen ze beiden.

De laatste weken van hun verblijf werden Jan en Jaap bijgestaan door Ingrid Noordzij in het voorlichting geven over sanitatie en hygiëne, onder meer in de vorm van toneelstukjes. Zo liepen Jan en Jaap vooruit op het health camp dat enkele weken later in Chulti plaatsvond, doordat zij alvast aandacht aan ziektepreventie konden besteden. Toen Jan en Jaap Nepal in mei 1999 verlieten, lagen er enkele kilometers waterleiding diep in de grond en beschikte Chulti over een fraaie waterplaats met schoon drinkwater. Raamro cha: puik werk! Klik hier voor een verslag van Jan en Jaap.